Bania sp. z o.o.

 
 
 

O firmie

Spółka Bania zajmuje się usługami z zakresu hotelarstwa, turystyki i dziedzin pokrewnych.

 
 

Ogłoszenie

Białka Tatrzańska, dnia 5 lutego 2018 roku

Ogłoszenie Planu Połączenia BANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej jako spółki przejmującej oraz HB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej jako spółki przejmowanej

 
 

Zarząd spółki BANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej (adres: ul. Środkowa 181, 34 405 Białka Tatrzańska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000548990, działając na podstawie art. 500 § 2 1 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 5 lutego 2018 roku między BANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej jako spółką przejmującą oraz HB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej jako spółką przejmowaną:

 
 

Pobierz plik

 
 

Kontakt

 
 

ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska tel. 18 261 24 89

 
 

Bania sp. z o.o. ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska
NIP: 736-171-95-78 REGON:361049140 KRS:0000548990